Ergonomiutbildning


Vi håller gärna ergonomiutbildning för företag och vill förmedla en så situationsanpassad kunskap som möjligt om kroppen och hur den bäst används i sittande, stående, lyftande, bärande osv. Därför besöker vi gärna arbetsplatsen innan för att kunna ge specifika råd. Upplägget på själva utbildningen är enligt följande: 

Teori: första halvan av utbildningen är teori omfattande övergripande anatomi och biomekanik, hur en neutral hållning ser ut och grundprinciper i ergonomi 

Praktik: andra halvan är praktisk omfattande vägledning i att hitta en neutral hållning, omsätta grundprinciperna i ergonomi i praktiken samt att titta på specifika moment i arbetet. Alla deltagare provar och övar samt får individuella råd 

Tid: ca 2 h

Exempel: grupp om max 15 pers 9500 ex moms

 

Maila oss vid intresse eller frågor! info@friskhusetosd.se