Relationer

Idag kommer både enskilda individer och par på coaching till mig. Ett verktyg som både är utvecklande och insiktsskapande, samt stärker relationen.

Med parcoachingen som bakgrund vill jag idag skriva lite kring relationer.

De flesta av oss har förmånen att få ingå i olika system, olika typer av relationer. Nära relationer och ytliga relationer. Nödvändiga relationer, sällan-aktiva relationer osv.

De är en stor del av vår vardag, vårt liv. När Du fungerar i en relation och känner att det finns en balans mellan att tanka energi och tanka andra med energi tenderar relationer att fungera bättre. VI tenderar att må bättre av fungerande relationer.

Vi kan utveckla relationer genom att t.ex. inta ett annat perspektiv, genom att se relationen från olika håll. Från ditt håll, från den andres håll, från familjens/arbetslagets/gruppens perspektiv… hur ser relationen ut från ytterligare en nivå, d.v.s. från släktens/arbetsplatsens/föreningens osv perspektiv.

Här följer några användbara frågor Du kan ställa dig med syfte att väcka insikter om dina relationer. Kom ihåg att bara Du vet vad som är sant för dig.

 • Vilka är dina viktigaste relationer idag?
 • Vilka relationer upplever Du att Du ger energi till?
 • Hur vet Du att det är den energi som önskas, som Du ger?
 • Vilka relationer ger dig energi och ”näring”?
 • Hur tar Du hand om dina relationer idag?
 • Accepterar Du varandras olikheter?
 • Finns det någon relation Du önskar vore annorlunda? Hur? Vad gör Du för att påverka detta?
 • Delar Du värderingar med den andre/de andra?
 • Vilka värderingar är det som Du delar- minsta gemensamma nämnare?
 • I en nära relation- hur når Du personen bäst? Hur vet Du att det stämmer?

Avslutningsvis vill jag berika dig med några saker att ta i beaktning:

 • Vi har alla en historia.
 • Vi har olika beteenden, egna värderingar och kommunicerar olika.
 • Vi kan öka vårt välbefinnande genom att vistas i en närande miljö.
 • Vi har alla lika värde medan vi är unika.
 • Se på varandra som den individ de är, utöver den roll de har.
 • Stark självkänsla är bra i kommunikation.
 • Utgå från att den andre har en positiv intention.
 • Ta kontexten i beaktning.
 • Förändring sker internt och påverkar det externa.
 • Göra nytt för att få nytt.
 • Låt alla få utrymme för den de är i familjen.

Vill Ni öka kvaliteten i Er relation? Vill Ni förstå varandra bättre? Vill Ni känna Er oslagbara för framtiden med en stabil grund att jobba från?

Välkommen att höra av Er för parcoaching och teamcoaching till info@friskhusetosd.se

Linda Norrman
Livsstilsspecialist, NLP Coach, Mental Tränare