Relationer

Idag kommer både enskilda individer och par på coaching till mig. Ett verktyg som både är utvecklande och insiktsskapande, samt stärker relationen. Med parcoachingen som bakgrund vill jag idag skriva lite kring relationer. De flesta av oss har förmånen att få ingå i olika system, olika typer av relationer. Nära relationer och ytliga relationer. Nödvändiga relationer, sällan-aktiva relationer...
read more

Ta hand om dina fötter!

Vi använder fötterna varje dag och de är ett av våra viktigaste ”verktyg” för att hantera vardagen. De skyddar oss bland annat från stötar för att slippa få ont i fotled, knä, höft, rygg och nacke. De agerar både stötdämpande och som kraftverktyg.I modern tid har vi blivit mer bekväma och faktiskt mer fåfänga. Skoindustrin har tyvärr gjort att fötterna idag tappat en del av sin funktion på grund...
read more